Koordinátor BOZP na staveništi

Máte možnost svěřit bezpečnost stavby odborníkům z oboru, kteří Vás bezpečně provedou celým procesem - od zahájení projektu až po kolaudaci.

Spolupráce již u tvorby projektu

Už od počátku stavby máte jistotu, že je vše v souladu s bezpečnostními normami.

Spolupráce s úřady

Vyřídíme za Vás oznámení o zahájení stavby.

Koordinace zadavatelů

Koordinace všech zúčastněných z hlediska BOZP

Koordinace BOZP mezi jednotlivými účastníky stavby.

V jakém případě potřebujete na stavbě zajistit koordinátora BOZP

Povinnost zadavatele stavby - stavitele nebo investora - zajistit koordinátora BOZP na stavbě vychází ze zákona č. 309/2006 Sb. 

Podmínky stavby vyžadující koordinátora BOZP na staveništi

Trvání stavebních prací je více než 30 dní. A zároveň bude na stavbě pracovat současně min. 20 lidí alespoň 1 den.
Plánovaný objem prací přesáhne 500 pracovních dní.
Hrozí pád z výšky nebo do hloubky alespoň 10 metrů.
Existuje vyšší riziko utonutí, riziko sesuvu půdy při výkopových pracích alespoň s hloubkou min. 5 metrů.
Je manipulováno s těžkými konstrukčními díly.
Pracuje se s výbušninami, biologickými činiteli (které upravuje zákon) nebo s nebezpečnou či jinak toxickou látkou.
Při práci se vyskytuje zdroj ionizujícího záření.
Práce probíhají v ochranném pásmu energetického zařízení.
Dochází k vrtným, tunelářským apod. pracím nebo kde je vyšší tlak vzduchu.
 • Koordinátor BOZP nesmí být zhotovitel stavby, jeho zaměstnanec nebo jiná fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby.

Jaké služby v rámci koordinace BOZP Vám zajistíme

Zajistíme koordinaci BOZP Vašich staveb od počáteční projektové dokumentace až po závěr realizace. A to vše v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením č. 591/2006 Sb.

Dokumentace před stavbou

Dokumentace před stavbou

 • spolupráce na projektové dokumentaci stavby
 • zhodnocení bezpečnostních rizik projektu z hlediska BOZP a PO
 • případné konkrétní návrhy na eliminaci těchto rizik
 • konzultace s projektantem stavby už při přípravě projektu

Přípravná fáze stavby

 • zpracování plánu BOZP (v písemné i grafické podobě, vyžaduje-li to rozsah a proces stavby)
 • zpracování všech právních předpisů a dalších informací z hlediska BOZP vztahujících se ke stavbě
 • zajištění ohlášení na příslušném oblastním inspektorátu práce o zahájení stavební činnosti
 • posouzení stavu zajištění BOZP a PO při jednotlivých pracovních postupech zhotovitelů
 • spolupráce s projektantem během přípravné fáze stavby (poradenství, konkrétní doporučení na zajištění BOZP a PO)
Realizační fáze stavby

Realizační fáze stavby

 • koordinace spolupráce zhotovitelů s ohledem na zajištění BOZP
 • spolupráce se stavebním dozorem při tvorbě harmonogramu a času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací a činností
 • kontrola provádění jednotlivých činností na staveništi odpovídající zásadám BOZP a PO a dohled nad aktualizací a plněním plánu BOZP
 • upozornění na zjištěné nedostatky a návrhy na zjednání okamžité nápravy
 • organizace kontrolních dnů BOZP za účasti zhotovitelů a provádění zápisů o zjištěných nedostatcích
 • návrhy opatření vedoucí k odstranění nedostatků a informování všech zhotovitelů o rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací (i s patřičnou dokumentací)
 • kontrola zabezpečení ochrany na staveništi, včetně vjezdu na staveniště, a to s cílem zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám

Chcete více informací k této službě? Napište nám.

Rádi Vám zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku nebo zodpovíme Vaše dotazy. Odpovíme Vám v pracovní dny nejdéle do 24 hodin.

Vaše osobní údaje použijeme pouze k vyřízení Vaší poptávky. Kompletní znění zásad zpracování naleznete zde.