POŽÁRNÍ OCHRANA

Prevence proti požárům je jedním z nejdůležitějších prvků ochrany Vašeho pracoviště. Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti požární ochrany.

Pravidelná spolupráce

Našim klientům nabízíme dlouhodobou spolupráci na základě smluv.

Proškolení zaměstnanců

Zajistíme vstupní i následující pravidelná školení Vašich zaměstnanců, aby vždy jednali v souladu s příslušnými pravidly.

Možnost zajištění požárního vybavení

V rámci PO zajistíme hasební techniku a bezpečnostní značení. Více zde.

Kdy a proč máte řešit zásady PO

Vždy musíte mít zajištěnou protipožární bezpečnost pro svoje podnikání. Ze zákona má každý povinnost zajistit, aby pracovní prostředí bylo v souladu se zásadami požární prevence, které vyplývají ze zákona č. 133/1985 Sb.

Co všechno musíte mít zajištěno:

 

Povinnosti zaměstnavatele

Školení a dokumentace
Pravidelný roční audit
Instalace požárního zařízení a bezpečnostního značení

Povinnosti majitele budovy

Pravidelný roční audit
Instalace požárního zařízení a bezpečnostního značení

Co všechno Vám v rámci PO u Vaší firmy zajistíme

Požární ochrana = bezpečnost pracovního prostředí, proškolení všech zaměstnancůdokumentace.

Realizační fáze stavby

Audit objektu 

 • provedení vstupní preventivní požární prohlídky
 • vyhotovení zprávy s kompletním přehledem závad a nedostatků - společně s návrhy na jejich odstranění
 • posouzení vybavení objektů bezpečnostními a výstražnými tabulkami (viz naše nabídka bezpečnostních tabulek)
 • vybavení Vašich prostor hasicími přístroji, revize nástěnných hydrantů a periodické kontroly těchto zařízení (viz naše nabídka hasební techniky)
 • začlenění Vámi provozované činnosti do příslušné kategorie požárního nebezpečí
Školení

Školení 

 • tvorba tematického plánu školení zaměstnanců
 • školení zaměstnanců v oblasti PO
 • školení vedoucích zaměstnanců v oblasti PO
 • školení osob k zajištění PO mimo pracovní dobu a v době pracovního klidu
 • spolupráce s projektantem během přípravné fáze stavby (poradenství, konkrétní doporučení na zajištění BOZP a PO)
 • náležitá dokumentace o provedení daných školení
 • odborná příprava osob zařazených do preventivních požárních hlídek
 • odborná příprava preventisty PO
Úvodní dokumentace nakládání s CHLS/odpady

Dokumentace PO

 • požární řád a požární poplachová směrnice
 • požární evakuační plán a operativní karta
 • dokumentace zdolávání požáru a řád ohlašovny požárů
 • tematický plán odborné přípravy preventivních požárních hlídek a požární ochrany
 • požární kniha
 • dokumentace o pravidelných kontrolách dodržování předpisů o požární ochraně prostřednictvím OZO v PO nebo preventisty PO
 • Směrnice požární ochrany

Můžete se na nás obrátit, pokud potřebujete vypracovat znalecký posudek v oblasti požární ochrany.

Máte zájem o tyto služby? Napište nám.

Rádi Vám zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku nebo zodpovíme Vaše dotazy. Odpovíme Vám v pracovní dny nejdéle do 24 hodin.

Vaše osobní údaje použijeme pouze k vyřízení Vaší poptávky. Kompletní znění zásad zpracování naleznete zde.

Vyzkoušejte nyní možnost školení online. Díky našemu novému systému E-learningu se naučíte vše potřebné, abyste byly schopni zajistit chod ve Vaší firmě plně v souladu s požární prevencí. Po úspěšném absolvování testu pak získáte certifikát.

Z JAKÝCH TYPŮ ŠKOLENÍ PO SI MŮŽETE VYBRAT

 • školení v oblati PO pro vedoucí zaměstnance
 • školení v oblasti PO pro řadové zaměstnance
 • preventivní požární hlídka