Zajištění BOZP

Pracovní prostředí musí být vždy bezpečné. A s tím je spojeno nemálo povinností. Postaráme se Vám o vše, co k zajištění BOZP na svém pracovišti potřebujete.

Pravidelná spolupráce

Našim klientům nabízíme dlouhodobou spolupráci na základě smluv.

Proškolení zaměstnanců

Zajistíme vstupní i následující pravidelná školení Vašich zaměstnanců, aby vždy jednali v souladu s příslušnými pravidly.

Spolupráce s úřady

Vyřídíme za Vás jednání s příslušnými státními institucemi a pomůžeme Vám s dalšími souvisejícími právními úkony.

Kdy a proč máte řešit zásady BOZP

Zajištění bezpečnosti práce pro Vás a Vaše zaměstnance musí být prioritou. Proto máte ze zákona povinnost zajistit, aby Vaše pracovní prostředí bylo v souladu s pravidly BOZP, která vyplývají z české legislativy.

Zásady BOZP musíte plnit jako zaměstnavatel i jako majitel objektu. Speciální podmínky pak platí pro zadavatele stavby

Povinnosti zaměstnavatele:

Školení a dokumentace
Zaznamenání a prevence pracovních úrazů
Osobní ochranné pracovní prostředky
Pracovně lékařské služby
Údržba a revize elektrických spotřebičů, regálů, strojů apod.
Pravidelná prověrka BOZP

Povinnosti majitele budovy:

Revize všech elektrických, plynových a tlakových zařízení
Pravidelná kontrola komínů a jiných spalinových cest
Pravidelná kontrola výtahů
Pracovně lékařské služby
Pravidelná kontrola nízkotlakých kotelen

Jaké služby Vám v rámci BOZP zajistíme

Služby BOZP

 • zastoupení organizace před státními a rozhodčími orgány včetně všech úkonů s tím spojených
 • poskytnutí informací, právní pomoci a konzultací v otázkách BOZP a pracovního lékařství
 • vypracování zásad a pravidel BOZP při investiční výstavbě (v rámci koordinace BOZP)
 • termínové evidence prohlídek, revizí a dokladů v oblasti BOZP a hygieny práce
 • prověrky v oblasti BOZP
 • znalecké posudky v oblasti BOZP
Školení

Školení BOZP

 • vstupní školení
 • školení pro řadové/vedoucí zaměstnance
 • školení o poskytnutí první pomoci
 • školení řidičů referentů
 • školení zaměstnanců před zahájením prací na stavbě
 • školení práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • školení na stroje a strojní zařízení
 • školení na přenosné elektrické spotřebiče
 • školení na obsluhy tlakových lahví na plyn
 • školení na chemické látky a směsi (v rámci Nakládání s CHLS)
Úvodní dokumentace nakládání s CHLS/odpady

Dokumentace BOZP

 • identifikace a zhodnocení rizik
 • kategorizace prací
 • směrnice pro řízení BOZP v podniku a přidělování OOPP zaměstnancům
 • kompletní dokumentace a směrnice k pracovním úrazům
 • směrnice práce zakázané ženám a mladistvým
 • traumatologický plán
 • harmonogram lékařských preventivních prohlídek zaměstnanců
 • bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízení
 • provozní, dopravní, skladový řád a další dokumenty podle druhu provozované činnosti
 • kompletní dokumentace k prováděným kontrolám

Máte zájem o tyto služby? Napište nám.

Rádi Vám zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku nebo zodpovíme Vaše dotazy. Odpovíme Vám v pracovní dny nejdéle do 24 hodin.

Vaše osobní údaje použijeme pouze k vyřízení Vaší poptávky. Kompletní znění zásad zpracování naleznete zde.

Vyzkoušejte nyní možnost školení online. Díky našemu novému systému E-learningu se naučíte vše potřebné, abyste byly schopni zajistit chod ve Vaší firmě plně v souladu s BOZP. Po úspěšném absolvování testu pak získáte certifikát.

Z JAKÝCH TYPŮ ŠKOLENÍ BOZP SI MŮŽETE VYBRAT

 • školení BOZP pro vedoucí/řadové zaměstnance
 • školení první pomoci
 • školení řidičů referentů