OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Osobní údaj 

Tím se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění („zákon o ochraně osobních údajů“).

2. Zpracování osobních údajů

Tím se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

 • KOMU SUBJEKT ÚDAJŮ UDĚLUJE SVŮJ SOUHLAS

1. Správce

Společnost BOZP-Konečný s.r.o., IČO: 03606805 se sídlem na adrese: Smetanova 237, 277 01 Dolní Beřkovice, zapsaná na Městském úřadě v Praze pod spisovou značkou: C 234648,  zpracovává osobní údaje jako správce, tzn., že určuje, jaké osobní údaje se budou zpracovávat, jakým způsobem, za jakým účelem a jaké třetí strany - zpracovatelé - nám budou se zpracováváním pomáhat.

2. Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít obrátit v průběhu zpracování, kontaktujte nás na: nestor.konecny@seznam.cz nebo na telefonním čísle: +420 603 498 426.

 • JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY

1. Nákup našich produktů a služeb - E-learning

V tomto případě jsou zpracovávány především Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo) a platební údaje. A to za účelem plnění smlouvy a jednání o smlouvě a vedení účetnictví. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu plnění smlouvy a deset let od jejího skončení.

2. Kontaktní formulář, poptávkový formulář

V tomto případě zpracováváme Vaše kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa), a to za účelem zodpovězení Vámi podaného dotazu nebo vyřízení dané z Vaší strany odeslané poptávky plus případné další komunikace, pokud je dle obou stran nutná. Účelem zpracování je oprávnění zájem správce a údaje jsou zpracovávány po dobu komunikace uživatele se Správcem.

3. Návštěva našeho webového rozhraní - cookies, pixel a další trackovací technologie

V případě, že užíváte naše služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách bozp-konecny.cz. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies, pixelů nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 • JAKÁ MÁTE PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme (obsaženo v tomto dokumentu),
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (doložíme Vám do 30 dnů od Vašeho dotazu, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč),
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů (pokud jste vznesl námitku proti zpracování nebo se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme nezákonně, ale nechcete být úplně vymazán)
 • přenos osobních údajů k někomu jinému (dodáme Vás osobní údaje do 30 dnů ve strojově čitelné podobě)
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (respektive takových osobních údajů, u kterých nám to dovoluje zákon (př. nejsou potřeba pro evidenci daňových dokladů apod.), a to do 30 dnů),
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • OCHRANA A TECHNICKÁ OPATŘENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů

BOZP-Konečný s.r.o. bere ochranu Vašich soukromých údajů vážně a ochranu soukromí při zpracování osobních údajů bere při svých obchodních procesech na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou zpracovány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. Bezpečnost

Přijímáme veškerá technická, organizační a bezpečnostní opatření, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše použitá bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují. BOZP-Konečný s. r. o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 • KOMU MOHOU BÝT TYTO ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY

1. Postoupení osobních údajů

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. 

2. Další zpracovatelé

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (MioWeb), Facebook, Google, Wedos, účetní, obchodní zástupci.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Naši zaměstnanci, spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou ze strany BOZP-Konečný s.r.o. vázáni diskrétností, a to i po skončení závazkových vztahů s námi.