Nakládání s odpady

Legislativa spojena s odpady a recyklací se neustále mění. Mějte proto někoho, kdo se postará, aby Vaše nakládání s nimi a potřebná dokumentace byly vždy v souladu s nejaktuálnější právní úpravou.

Komplexní dokumentace

Projdeme s Vámi vše - od obecných pravidel, přes praktické nakládání s odpady, po potřebné \"papírování\".

Proškolení zaměstnanců

Zajistíme proškolení Vašich zaměstnanců, aby vždy jednali v souladu s příslušnými pravidly.

Spolupráce s úřady

Vyřídíme za Vás jednání s příslušnými státními institucemi.

Kdy a proč máte za povinnost řešit nakládání s odpady

Ať už chceme nebo ne, odpad je vedlejším produktem činnosti všech fungujících firem. Proto každá společnost musí mít vytvořené směrnice, které se řídí platnou legislativou upravující pravidla s nakládáním a zpracováním odpadů.

Jejich účelem je stanovení závazných pravidel, postupů a vymezení povinnosti a odpovědnosti. A to s cílem vytvořit podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní podmínky, včetně přijímání opatření k prevenci rizik.

Co kompletní dokumentace zahrnuje

Nechce si u nás zpracovat vlastní kompletní směrnice a dokumentaci nakládání s odpady. A to včetně hlášení na Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností - ISPOP. 

Úvodní dokumentace nakládání s CHLS/odpady

Úvodní ustanovení

 • účel, rozsah a platnost dokumentace
 • základní pojmy použité v dokumentaci
 • odpovědnost
Obecná ustanovení dokumentace nakládání s odpady

Obecná ustanovení

 • identifikační údaje
 • sledování shody s právními a jinými předpisy
 • obecné povinnosti při nakládání s odpady
 • povinnosti původce odpadů
 • povinnosti zaměstnanců organizace
Nakládání s CHLS/odpady

Nakládání s odpady

 • charakteristika produkovaných odpadů
 • shromažďování a třídění odpadů
 • nakládání s nebezpečnými odpady
 • přeprava odpadů
 • odstraňování a další využívání odpadů
 • evidence odpadů
 • sledování nebezpečných vlastností odpadů
 • zpětný odběr
Závěrečná ustanovení dokumentace nakládání s odpady

Závěrečná ustanovení

Chcete více informací o této službě? Napište nám.

Rádi Vám zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku nebo zodpovíme Vaše dotazy. Odpovíme Vám v pracovní dny nejdéle do 24 hodin.

Vaše osobní údaje použijeme pouze k vyřízení Vaší poptávky. Kompletní znění zásad zpracování naleznete zde.